Rong kinh là gì? nguyên nhân và cách điều trị

DWQA QuestionsCategory: QuestionsRong kinh là gì? nguyên nhân và cách điều trị
fetr3 asked 1 month ago

<p>Rong kinh là gì? nguyên nhân và cách điều trị. Rong kinh là thuật ngữ y học chỉ mức độ ra máu nếu để lâu thất thường trong giai đoạn kinh nguyệt, đây cũng được coi như triệu chứng của kinh nguyệt không đều.</p>
<h2>như nào là rong kinh?</h2>
<p>thông thường một những ngày kinh nguyệt sẽ lâu dần từ 3-5 ngày, các chị em sẽ mất trong vòng 50-80ml máu, khi mắc phải rong kinh, thời gian có kinh sẽ nhiều ngày hơn 7 ngày và mất hơn 80ml máu.</p>
<p>Khi gặp phải rong kinh lâu dần có khả năng gây thiếu máu, cơ thể mệt mỏi và báo động một thắc mắc sức khỏe không giống.</p>
<h2>triệu chứng của rong kinh</h2>
<p>Rong kinh sẽ gồm có các triệu chứng sau đây:</p>
<p><a href=”https://phongkhamhungthinh.neocities.org/&#8221; rel=”nofollow”>https://phongkhamhungthinh.neocities.org/</a></p&gt;
<p><a href=”http://trungtamytehoavang.com.vn/question/top-10-dia-chi-phong-kham-phu-khoa-uy-tin-va-tot-nhat-o-ha-noi/”>http://trungtamytehoavang.com.vn/question/top-10-dia-chi-phong-kham-phu-khoa-uy-tin-va-tot-nhat-o-ha-noi/</a></p&gt;
<p><a href=”https://phongkhamhungthinh.tech.blog/2021/04/10/review-phong-kham-da-khoa-hung-thinh-uy-tin-tot-nhat-o-ha-noi/&#8221; rel=”nofollow”>https://phongkhamhungthinh.tech.blog/2021/04/10/review-phong-kham-da-khoa-hung-thinh-uy-tin-tot-nhat-o-ha-noi/</a></p&gt;
<p><a href=”https://pctt.hatinh.gov.vn/upload/tailieu/kham-tri-o-dau-top-6-dia-chi-phong-kham-chua-benh-tri-o-dau-tot-nhat-tai-ha-noi-202-16376504901.htm”>https://pctt.hatinh.gov.vn/upload/tailieu/kham-tri-o-dau-top-6-dia-chi-phong-kham-chua-benh-tri-o-dau-tot-nhat-tai-ha-noi-202-16376504901.htm</a></p&gt;
<p><a href=”http://benhvienlaovabenhphoicantho.vn/Default.aspx?tabid=120&amp;ch=3286″>http://benhvienlaovabenhphoicantho.vn/Default.aspx?tabid=120&amp;ch=3286</a></p&gt;
<p><a href=”https://pctt.hatinh.gov.vn/upload/tailieu/tiet-lo-8-phong-kham-phu-khoa-uy-tin-tot-nhat-o-ha-noi-202-16376521931.htm”>https://pctt.hatinh.gov.vn/upload/tailieu/tiet-lo-8-phong-kham-phu-khoa-uy-tin-tot-nhat-o-ha-noi-202-16376521931.htm</a></p&gt;
<p><a href=”http://trungtamytehoavang.com.vn/question/top-10-dia-chi-phong-kham-benh-tri-o-dau-tot-nhat-tai-ha-noi/”>http://trungtamytehoavang.com.vn/question/top-10-dia-chi-phong-kham-benh-tri-o-dau-tot-nhat-tai-ha-noi/</a></p&gt;
<p><a href=”https://www.phs.moh.gov.cy/web/phongkham365/9-benh-vien-phong-kham-nam-khoa-uy-tin-tot-nhat-o-dau-tai-ha-noi&#8221; rel=”nofollow”>https://www.phs.moh.gov.cy/web/phongkham365/9-benh-vien-phong-kham-nam-khoa-uy-tin-tot-nhat-o-dau-tai-ha-noi</a></p&gt;
<p><a href=”https://www.phs.moh.gov.cy/web/phongkham365/6-benh-vien-phong-kham-chuyen-chua-benh-tri-o-dau-tot-nhat-tai-ha-noi&#8221; rel=”nofollow”>https://www.phs.moh.gov.cy/web/phongkham365/6-benh-vien-phong-kham-chuyen-chua-benh-tri-o-dau-tot-nhat-tai-ha-noi</a></p&gt;
<p><a href=”https://www.phs.moh.gov.cy/web/phongkham365/6-dia-chi-phong-kham-benh-sui-mao-ga-o-dau-tot-nhat-ha-noi&#8221; rel=”nofollow”>https://www.phs.moh.gov.cy/web/phongkham365/6-dia-chi-phong-kham-benh-sui-mao-ga-o-dau-tot-nhat-ha-noi</a></p&gt;
<p><a href=”https://www.phs.moh.gov.cy/web/phongkham365/9-dia-chi-cat-bao-quy-dau-o-dau-tot-nhat-ha-noi&#8221; rel=”nofollow”>https://www.phs.moh.gov.cy/web/phongkham365/9-dia-chi-cat-bao-quy-dau-o-dau-tot-nhat-ha-noi</a></p&gt;
<p><a href=”https://www.phs.moh.gov.cy/web/phongkham365/top-10-dia-chi-phong-kham-pha-thai-o-dau-an-toan-tot-nhat-tai-ha-noi&#8221; rel=”nofollow”>https://www.phs.moh.gov.cy/web/phongkham365/top-10-dia-chi-phong-kham-pha-thai-o-dau-an-toan-tot-nhat-tai-ha-noi</a></p&gt;
<p><a href=”http://trungtamytehoavang.com.vn/question/review-phong-kham-da-khoa-hung-thinh-380-xa-dan-dong-da-ha-noi/”>http://trungtamytehoavang.com.vn/question/review-phong-kham-da-khoa-hung-thinh-380-xa-dan-dong-da-ha-noi/</a></p&gt;
<p><a href=”http://trungtamytehoavang.com.vn/question/9-dia-chi-phong-kham-phu-khoa-o-dau-uy-tin-va-tot-nhat-tai-ha-noi/”>http://trungtamytehoavang.com.vn/question/9-dia-chi-phong-kham-phu-khoa-o-dau-uy-tin-va-tot-nhat-tai-ha-noi/</a></p&gt;
<p><a href=”http://trungtamytehoavang.com.vn/question/kham-phu-khoa-o-dau-top-10-dia-chi-phong-kham-phu-khoa-uy-tin-tai-ha-noi/”>http://trungtamytehoavang.com.vn/question/kham-phu-khoa-o-dau-top-10-dia-chi-phong-kham-phu-khoa-uy-tin-tai-ha-noi/</a></p&gt;
<p><a href=”http://trungtamytehoavang.com.vn/question/top-10-benh-vien-va-phong-kham-nam-khoa-o-dau-uy-tin-tot-nhat-tai-ha-noi/”>http://trungtamytehoavang.com.vn/question/top-10-benh-vien-va-phong-kham-nam-khoa-o-dau-uy-tin-tot-nhat-tai-ha-noi/</a></p&gt;
<p><a href=”http://trungtamytehoavang.com.vn/question/chi-phi-cat-bao-quy-dau-het-bao-nhieu-tien-gia-chi-tu-500000-vnd/”>http://trungtamytehoavang.com.vn/question/chi-phi-cat-bao-quy-dau-het-bao-nhieu-tien-gia-chi-tu-500000-vnd/</a></p&gt;
<p><a href=”http://trungtamytehoavang.com.vn/question/kham-tri-o-dau-top-10-dia-chi-phong-kham-chua-benh-tri-tot-nhat-ha-noi/”>http://trungtamytehoavang.com.vn/question/kham-tri-o-dau-top-10-dia-chi-phong-kham-chua-benh-tri-tot-nhat-ha-noi/</a></p&gt;
<p><a href=”http://trungtamytehoavang.com.vn/question/20-cach-chua-tri-benh-hoi-nach-vinh-vien-triet-de-va-tan-goc-tai-nha/”>http://trungtamytehoavang.com.vn/question/20-cach-chua-tri-benh-hoi-nach-vinh-vien-triet-de-va-tan-goc-tai-nha/</a></p&gt;
<p><a href=”http://trungtamytehoavang.com.vn/question/danh-sach-11-phong-kham-da-khoa-tu-nhan-uy-tin-va-tot-nhat-o-ha-noi/”>http://trungtamytehoavang.com.vn/question/danh-sach-11-phong-kham-da-khoa-tu-nhan-uy-tin-va-tot-nhat-o-ha-noi/</a></p&gt;
<p><a href=”http://trungtamytehoavang.com.vn/question/chi-phi-chua-benh-sui-mao-ga-het-bao-nhieu-tien-gia-dot-hien-nay/”>http://trungtamytehoavang.com.vn/question/chi-phi-chua-benh-sui-mao-ga-het-bao-nhieu-tien-gia-dot-hien-nay/</a></p&gt;
<p><a href=”http://trungtamytehoavang.com.vn/question/top-8-dia-chi-cat-bao-quy-dau-o-dau-an-toan-va-tot-nhat-tai-ha-noi/”>http://trungtamytehoavang.com.vn/question/top-8-dia-chi-cat-bao-quy-dau-o-dau-an-toan-va-tot-nhat-tai-ha-noi/</a></p&gt;
<p><a href=”http://trungtamytehoavang.com.vn/question/chi-phi-phau-thuat-chua-benh-tri-het-bao-nhieu-tien-gia-mo-va-cat-tri/”>http://trungtamytehoavang.com.vn/question/chi-phi-phau-thuat-chua-benh-tri-het-bao-nhieu-tien-gia-mo-va-cat-tri/</a></p&gt;
<p><a href=”http://trungtamytehoavang.com.vn/question/cat-tuyen-mo-hoi-nach-bao-nhieu-tien-co-anh-huong-gi-khong/”>http://trungtamytehoavang.com.vn/question/cat-tuyen-mo-hoi-nach-bao-nhieu-tien-co-anh-huong-gi-khong/</a></p&gt;
<p><a href=”http://trungtamytehoavang.com.vn/question/top-10-dia-chi-kham-va-chua-tri-yeu-sinh-ly-o-dau-tot-nhat-ha-noi/”>http://trungtamytehoavang.com.vn/question/top-10-dia-chi-kham-va-chua-tri-yeu-sinh-ly-o-dau-tot-nhat-ha-noi/</a></p&gt;
<p><a href=”http://trungtamytehoavang.com.vn/question/chi-phi-pha-thai-bang-thuoc-het-bao-nhieu-tien-chi-tu-2-500-000-vnd/”>http://trungtamytehoavang.com.vn/question/chi-phi-pha-thai-bang-thuoc-het-bao-nhieu-tien-chi-tu-2-500-000-vnd/</a></p&gt;
<p><a href=”https://trungtamytehoavang.com.vn/question/top-7-dia-chi-kham-va-chua-tri-benh-sui-mao-ga-o-dau-tot-nhat-tai-ha-noi%e2%80%8b/”>https://trungtamytehoavang.com.vn/question/top-7-dia-chi-kham-va-chua-tri-benh-sui-mao-ga-o-dau-tot-nhat-tai-ha-noi%e2%80%8b/</a></p&gt;
<p><a href=”https://trungtamytehoavang.com.vn/question/8-nguyen-nhan-dan-den-khi-hu-co-mau-nau/”>https://trungtamytehoavang.com.vn/question/8-nguyen-nhan-dan-den-khi-hu-co-mau-nau/</a></p&gt;
<p><a href=”https://trungtamytehoavang.com.vn/question/19-cach-chua-tri-benh-lau-an-toan-khong-gay-dau-don/”>https://trungtamytehoavang.com.vn/question/19-cach-chua-tri-benh-lau-an-toan-khong-gay-dau-don/</a></p&gt;
<p><a href=”https://trungtamytehoavang.com.vn/question/chi-phi-va-mang-trinh-het-bao-nhieu-tien-nen-kham-o-dau/”>https://trungtamytehoavang.com.vn/question/chi-phi-va-mang-trinh-het-bao-nhieu-tien-nen-kham-o-dau/</a></p&gt;
<p><a href=”https://trungtamytehoavang.com.vn/question/chi-phi-xet-nghiem-benh-xa-hoi-bao-nhieu-tien/”>https://trungtamytehoavang.com.vn/question/chi-phi-xet-nghiem-benh-xa-hoi-bao-nhieu-tien/</a></p&gt;
<p><a href=”https://trungtamytehoavang.com.vn/question/top-7-dia-chi-kham-viem-bao-quy-dau-o-dau-an-toan-tai-ha-noi/”>https://trungtamytehoavang.com.vn/question/top-7-dia-chi-kham-viem-bao-quy-dau-o-dau-an-toan-tai-ha-noi/</a></p&gt;
<p><a href=”https://trungtamytehoavang.com.vn/question/chua-hoi-nach-o-dau-top-9-dia-chi-cat-tuyen-mo-hoi-nach-tot-nhat-ha-noi/”>https://trungtamytehoavang.com.vn/question/chua-hoi-nach-o-dau-top-9-dia-chi-cat-tuyen-mo-hoi-nach-tot-nhat-ha-noi/</a></p&gt;
<p><a href=”https://trungtamytehoavang.com.vn/question/top-10-dia-chi-pha-thai-o-dau-an-toan-va-uy-tin-nhat-tai-ha-noi/”>https://trungtamytehoavang.com.vn/question/top-10-dia-chi-pha-thai-o-dau-an-toan-va-uy-tin-nhat-tai-ha-noi/</a></p&gt;
<p><a href=”http://trungtamytehoavang.com.vn/question/kham-hiem-muon-o-dau-tot-nhat-ha-noi-top-8-dia-chi-uy-tin/”>http://trungtamytehoavang.com.vn/question/kham-hiem-muon-o-dau-tot-nhat-ha-noi-top-8-dia-chi-uy-tin/</a></p&gt;
<p><a href=”http://trungtamytehoavang.com.vn/question/dot-viem-lo-tuyen-co-tu-cung-o-dau-tot-chi-phi-het-bao-nhieu/”>http://trungtamytehoavang.com.vn/question/dot-viem-lo-tuyen-co-tu-cung-o-dau-tot-chi-phi-het-bao-nhieu/</a></p&gt;
<p><a href=”http://trungtamytehoavang.com.vn/question/chi-phi-dot-viem-lo-tuyen-co-tu-cung-het-bao-nhieu-tien-nen-kham-o-dau/”>http://trungtamytehoavang.com.vn/question/chi-phi-dot-viem-lo-tuyen-co-tu-cung-het-bao-nhieu-tien-nen-kham-o-dau/</a></p&gt;
<p><a href=”http://trungtamytehoavang.com.vn/question/top-10-dia-chi-phong-kham-chua-benh-tri-o-dau-tot-nhat-tai-ha-noi/”>http://trungtamytehoavang.com.vn/question/top-10-dia-chi-phong-kham-chua-benh-tri-o-dau-tot-nhat-tai-ha-noi/</a></p&gt;
<p><a href=”https://dichvucong.hoabinh.gov.vn/hoabinh-portal/public/document-register/2021/11/19/2021_11_19_091120507!~!danh-sach-phong-kham-da-khoa-tu-nhan-o-ha-noi.htm”>https://dichvucong.hoabinh.gov.vn/hoabinh-portal/public/document-register/2021/11/19/2021_11_19_091120507!~!danh-sach-phong-kham-da-khoa-tu-nhan-o-ha-noi.htm</a></p&gt;
<p><a href=”https://www.jsm.gov.my/vi/web/suckhoe365/home/-/blogs/8-phong-kham-phu-khoa-uy-tin-tot-nhat-o-ha-noi-nam-2021″>https://www.jsm.gov.my/vi/web/suckhoe365/home/-/blogs/8-phong-kham-phu-khoa-uy-tin-tot-nhat-o-ha-noi-nam-2021</a></p&gt;
<p><a href=”http://trungtamytehoavang.com.vn/question/top-10-dia-chi-phong-kham-benh-tri-o-dau-tot-nhat-tai-ha-noi/”>http://trungtamytehoavang.com.vn/question/top-10-dia-chi-phong-kham-benh-tri-o-dau-tot-nhat-tai-ha-noi/</a></p&gt;
<p><a href=”http://trungtamytehoavang.com.vn/question/chi-phi-chua-tri-benh-sui-mao-ga-het-bao-nhieu-tien/”>http://trungtamytehoavang.com.vn/question/chi-phi-chua-tri-benh-sui-mao-ga-het-bao-nhieu-tien/</a></p&gt;
<p><a href=”http://trungtamytehoavang.com.vn/question/chi-phi-cat-bao-quy-dau-het-bao-nhieu-tien/”>http://trungtamytehoavang.com.vn/question/chi-phi-cat-bao-quy-dau-het-bao-nhieu-tien/</a></p&gt;
<p><a href=”https://www.phs.moh.gov.cy/web/phongkham365/chi-phi-phau-thuat-cat-mo-tri-het-bao-nhieu-tien-cho-1-lan&#8221; rel=”nofollow”>https://www.phs.moh.gov.cy/web/phongkham365/chi-phi-phau-thuat-cat-mo-tri-het-bao-nhieu-tien-cho-1-lan</a></p&gt;
<p><a href=”https://www.phs.moh.gov.cy/web/phongkham365/chi-phi-chua-benh-sui-mao-ga-het-bao-nhieu-tien-cho-1-lan-xet-nghiem&#8221; rel=”nofollow”>https://www.phs.moh.gov.cy/web/phongkham365/chi-phi-chua-benh-sui-mao-ga-het-bao-nhieu-tien-cho-1-lan-xet-nghiem</a></p&gt;
<p><a href=”https://www.phs.moh.gov.cy/web/phongkham365/bat-mi-8-dia-chi-phong-kham-phu-khoa-uy-tin-tot-nhat-o-dau-ha-noi&#8221; rel=”nofollow”>https://www.phs.moh.gov.cy/web/phongkham365/bat-mi-8-dia-chi-phong-kham-phu-khoa-uy-tin-tot-nhat-o-dau-ha-noi</a></p&gt;
<p><a href=”https://www.phs.moh.gov.cy/web/phongkham365/chi-phi-hut-thai-an-toan-het-bao-nhieu-tien-nao-thai-o-dau-co-dau-khong&#8221; rel=”nofollow”>https://www.phs.moh.gov.cy/web/phongkham365/chi-phi-hut-thai-an-toan-het-bao-nhieu-tien-nao-thai-o-dau-co-dau-khong</a></p&gt;
<p><a href=”https://www.phs.moh.gov.cy/web/phongkham365/3-dia-chi-phong-kham-chua-benh-giang-mai-o-dau-xet-nghiem-tai-ha-noi&#8221; rel=”nofollow”>https://www.phs.moh.gov.cy/web/phongkham365/3-dia-chi-phong-kham-chua-benh-giang-mai-o-dau-xet-nghiem-tai-ha-noi</a></p&gt;
<p><a href=”https://www.phs.moh.gov.cy/web/phongkham365/tu-van-cach-chua-benh-lau-o-nam-gioi-don-gian-hieu-qua-nhat&#8221; rel=”nofollow”>https://www.phs.moh.gov.cy/web/phongkham365/tu-van-cach-chua-benh-lau-o-nam-gioi-don-gian-hieu-qua-nhat</a></p&gt;
<p><a href=”https://www.phs.moh.gov.cy/web/phongkham365/top-8-dia-chi-benh-vien-cat-tuyen-mo-hoi-nach-o-dau-tot-nhat-ha-noi&#8221; rel=”nofollow”>https://www.phs.moh.gov.cy/web/phongkham365/top-8-dia-chi-benh-vien-cat-tuyen-mo-hoi-nach-o-dau-tot-nhat-ha-noi</a></p&gt;
<p><a href=”https://www.phs.moh.gov.cy/web/phongkham365/chi-phi-phau-thuat-cat-bao-quy-dau-het-khoang-bao-nhieu-tien-bang-gia-chi-tiet&#8221; rel=”nofollow”>https://www.phs.moh.gov.cy/web/phongkham365/chi-phi-phau-thuat-cat-bao-quy-dau-het-khoang-bao-nhieu-tien-bang-gia-chi-tiet</a></p&gt;
<p><a href=”https://www.phs.moh.gov.cy/web/phongkham365/chi-phi-kham-phu-khoa-het-bao-nhieu-tien-bang-gia-chi-tiet&#8221; rel=”nofollow”>https://www.phs.moh.gov.cy/web/phongkham365/chi-phi-kham-phu-khoa-het-bao-nhieu-tien-bang-gia-chi-tiet</a></p&gt;
<p><a href=”https://www.phs.moh.gov.cy/web/phongkham365/20-cach-chua-tri-benh-hoi-nach-vinh-vien-triet-de-tan-goc-tai-nha&#8221; rel=”nofollow”>https://www.phs.moh.gov.cy/web/phongkham365/20-cach-chua-tri-benh-hoi-nach-vinh-vien-triet-de-tan-goc-tai-nha</a></p&gt;
<p><a href=”https://www.phs.moh.gov.cy/web/phongkham365/va-mang-trinh-bao-het-nhieu-tien-nen-va-o-dau&#8221; rel=”nofollow”>https://www.phs.moh.gov.cy/web/phongkham365/va-mang-trinh-bao-het-nhieu-tien-nen-va-o-dau</a></p&gt;
<p><a href=”https://www.phs.moh.gov.cy/web/phongkham365/top-6-phong-kham-xet-nghiem-benh-xa-hoi-o-dau-tot-nhat-ha-noi&#8221; rel=”nofollow”>https://www.phs.moh.gov.cy/web/phongkham365/top-6-phong-kham-xet-nghiem-benh-xa-hoi-o-dau-tot-nhat-ha-noi</a></p&gt;
<p><a href=”https://www.phs.moh.gov.cy/web/phongkham365/6-phong-kham-chua-tri-xet-nghiem-benh-lau-o-dau-tot-nhat-ha-noi&#8221; rel=”nofollow”>https://www.phs.moh.gov.cy/web/phongkham365/6-phong-kham-chua-tri-xet-nghiem-benh-lau-o-dau-tot-nhat-ha-noi</a></p&gt;
<p><a href=”https://www.phs.moh.gov.cy/web/hungthinhclinic1/home&#8221; rel=”nofollow”>https://www.phs.moh.gov.cy/web/hungthinhclinic1/home</a></p&gt;
<p><a href=”https://www.phs.moh.gov.cy/web/phongkham365/liet-duong&#8221; rel=”nofollow”>https://www.phs.moh.gov.cy/web/phongkham365/liet-duong</a></p&gt;
<p><a href=”https://www.phs.moh.gov.cy/web/phongkham365/cat-tuyen-mo-hoi-nach-het-bao-nhieu-tien&#8221; rel=”nofollow”>https://www.phs.moh.gov.cy/web/phongkham365/cat-tuyen-mo-hoi-nach-het-bao-nhieu-tien</a></p&gt;
<p><a href=”https://www.phs.moh.gov.cy/web/phongkham365/dia-chi-kham-va-chua-tri-yeu-sinh-ly-o-dau-tot-nhat-ha-noi&#8221; rel=”nofollow”>https://www.phs.moh.gov.cy/web/phongkham365/dia-chi-kham-va-chua-tri-yeu-sinh-ly-o-dau-tot-nhat-ha-noi</a></p&gt;
<ul>
<li>thấy máu tương đối nhiều trong giai đoạn kinh nguyệt, liên tục trong 7 ngày và phải thế khá nhiều băng rửa ráy mỗi giờ và xảy ra trong vài giờ hàng ngày</li>
<li>sử dụng hai hoặc quá nhiều băng làm sạch cùng lúc</li>
<li>Phải thay thế băng rửa ráy liên tục trong đêm do kinh nguyệt ra tương đối nhiều</li>
<li>ra máu lâu dần hơn một tuần</li>
<li>xuất hiện cục máu đông trong máu kinh</li>
<li>cảm nhận mệt mỏi và khó thở, dấu hiệu thiếu máu</li>
<li>đau đớn bụng dưới</li>
</ul>
<div id=”attachment_49151″><img alt=”Rong kinh” src=”https://hongngochospital.vn/wp-content/uploads/2013/11/rong-kinh-1-1.jpg&#8221; />
<p>đau đớn bụng dưới khi mắc phải rong kinh</p>
</div>
<h2>nguyên nhân rong kinh</h2>
<p>nguyên do phổ quát gây rong kinh bao gồm:</p>
<p>Sự biến đổi hormone</p>
<p>Trong một chu kỳ kinh bình thường, sự cân bằng giữa hormone estrogen và progesterone sẽ biến đổi sự lắng đọng của niêm mạc tử cung (nội mạc tử cung) bị bong ra trong chu kỳ kinh.</p>
<p>Nếu mất cân bằng nội tiết tố, nội mạc tử cung sẽ tiến triển quá nhiều và gặp phải bong ra do có máu kinh nguyệt trầm trọng.</p>
<p>một số tác nhân gây điều chỉnh hormone gồm có hội chứng buồng trứng đa nang (PCOS), béo phì, kháng insulin và các thắc mắc tuyến giáp.</p>
<p>mất cân bằng tác dụng buồng trứng</p>
<p>Nếu buồng trứng không giải phóng trứng (rụng trứng) trong vòng kinh, cơ thể đối tượng các chị em sẽ không sản xuất hormone progesterone như trong những ngày kinh nguyệt bình thường. Việc này dẫn tới rối loạn hormone và có nguy cơ dẫn tới rong kinh.</p>
<p>u xơ tử cung</p>
<p>một vài u bướu không ung thư (lành tính) của tử cung thấy trong độ tuổi sinh sản của nữ giới. U xơ tử cung có khả năng lớn hơn khi gây có máu kinh nguyệt thường thì hoặc nếu để lâu.</p>
<div id=”attachment_45911″><img alt=”Dinh dưỡng cho người u xơ tử cung” src=”https://hongngochospital.vn/wp-content/uploads/2013/11/dinh-duong-u-xo-tu-cung-1.jpg&#8221; />
<p>phì đại tử cung</p>
</div>
<p>Polyp tử cung</p>
<p>Polyp có kích cỡ nhỏ, lành đặc điểm trên niêm mạc tử cung có thể gây ra chảy xin kinh nguyệt không nhỏ và quá lâu.</p>
<p>Lạc nội mạc tử cung</p>
<p>mức độ này tiếp diễn khi các tuyến từ nội mạc tử cung thấy bên trong cơ tử cung. Lạc nội mạc tử cung có nguy cơ gây thấy máu nặng nề và đau đớn cho trường hợp mắc.</p>
<p>thiết bị tử cung (DCTC)</p>
<p>Rong kinh là một tác dụng phụ thường gặp của việc áp dụng thiết bị tử cung không có nội đào thải tố để ngừa thai.</p>
<p>biến chứng thai kỳ</p>
<p>thấy máu khi có bầu có khả năng là biểu hiện của sảy thai hoặc nhau thai nằm ở vị trí bất thường.</p>
<p>Ung thư</p>
<p>Ung thư cổ tử cung và ung thư tử cung có nguy cơ gây nên chảy máu kinh nguyệt quá nhiều, đặc biệt khi bạn đã hết kinh hoặc đã có kết quả khám PAP bất thường trước kia.</p>
<p>rối loạn ra máu do di truyền</p>
<p>một vài thay đổi thấy máu &ndash; chẳng hạn như bệnh von Willebrand (thiếu tác nhân đông máu) &ndash; có nguy cơ gây nên có máu kinh nguyệt bất thường.</p>
<p>lấy thuốc kháng sinh</p>
<p>một vài loại thuốc, gồm thuốc kháng sinh chống viêm, kháng sinh nội bài tiết tố như estrogen và progestin, thuốc kháng sinh chống đông máu như warfarin (Coumadin, Jantoven) hoặc enoxaparin (Lovenox) có nguy cơ gây nên có máu kinh nguyệt lớn hoặc nhiều ngày.</p>
<div id=”attachment_44963″><img alt=”” src=”https://hongngochospital.vn/wp-content/uploads/2013/11/thuoc-tranh-thai-cho-con-bu.png&#8221; />
<p>một số loại thuốc kháng sinh có nguy cơ gây ra chảy máu kinh nguyệt nhiều ngày</p>
</div>
<p>Do căn bệnh lý</p>
<p>một số điều kiện y tế không giống, gồm có chứng bệnh gan hoặc thận, có khả năng liên quan tới rong kinh.</p>
<p>Các tác nhân rủi ro không giống</p>
<p>Trong một chu kỳ thường thì, việc phóng trứng ra khỏi buồng trứng sẽ kích thích sản xuất progesterone của cơ thể, hormone nữ chịu trách nhiệm cao nhất trong việc duy trì chu kỳ rất hay. Khi không có trứng được giải phóng, progesterone thiếu có thể gây ra có máu kinh nguyệt trầm trọng.</p>
<p>Rong kinh ở trẻ vị thành niên hay là do anovulation (một điều chỉnh dyshormonal của những ngày kinh nguyệt, trong đó một quả trứng to lên không thể rời khỏi buồng trứng).</p>
<p>Rong kinh ở chị em phụ nữ trong lứa tuổi sinh sản hay là do căn bệnh lý tử cung, gồm phì đại, polyp và lạc nội mạc tử cung. Nhưng, các thắc mắc khác, như ung thư tử cung, rối loạn có máu, phản ứng phụ của thuốc và bệnh gan hoặc thận có khả năng là yếu tố góp phần.</p>
<h2>hậu quả của rong kinh</h2>
<p>ra máu kinh nguyệt không ít hoặc lâu ngày có thể dẫn tới các biến chứng khác bao gồm:</p>
<p>mất máu</p>
<p>Rong kinh có khả năng gây ra thiếu máu, thiếu máu bằng liệu pháp suy giảm lượng hồng cầu lưu thông. Lượng tế bào hồng cầu tuần hoàn được đo bằng huyết sắc tố, một dạng protein cho phép các tế bào hồng cầu mang oxy tới các mô.</p>
<p>thiếu máu không đủ sắt xảy ra khi cơ thể bạn cố gắng bù đắp các tế bào hồng cầu gặp phải mất bằng giải pháp lấy sắt trong cơ thể để trở nên rất nhiều huyết sắc tố, Sau đó có thể mang oxy trên các tế bào hồng cầu.</p>
<p>Rong kinh có khả năng không nên nồng độ sắt đủ để tăng mối nguy hại thiếu máu do thiếu sắt.</p>
<p>Các triệu chứng và biểu hiện gồm có da nhợt nhạt, yếu và mệt mỏi. Mặc dù chế độ ăn uống đóng vai trò trong bệnh thiếu máu do thiếu sắt, nhưng mà vấn đề này rất phức tạp do kinh nguyệt lớn.</p>
<p>đau đớn dữ dội</p>
<p>đi kèm chảy máu kinh nguyệt nghiêm trọng, bạn có nguy cơ gặp phải đau bụng kinh. Đôi khi chuột rút mối liên quan tới rong kinh vô cùng lớn và cần đến bệnh viện.</p>
<div id=”attachment_49152″><img alt=”Rong kinh” src=”https://hongngochospital.vn/wp-content/uploads/2013/11/rong-kinh-2-1.jpg&#8221; />
<p>tình trạng rong kinh lớn có thể gây đau đớn dữ dội ở bụng dưới</p>
</div>
<h2>có cảm giác rong kinh</h2>
<p>Rong kinh có nguy cơ được có cảm giác bằng các kiểm tra sau:</p>
<p>thăm khám máu</p>
<p>Một mẫu máu của bạn có khả năng được đánh giá không đủ sắt (thiếu máu) và các mức độ không giống, ví dụ như rối loạn tuyến giáp hoặc thất thường đông máu.</p>
<p>kiểm tra Pap</p>
<p>Trong xét nghiệm này, các tế bào từ cổ tử cung của bạn được thu thập và khám bệnh nhiễm trùng, viêm hoặc mất cân bằng có khả năng là ung thư hoặc có khả năng dẫn đến ung thư.</p>
<p>Sinh thiết nội mạc tử cung</p>
<p>Bác sĩ có khả năng uống một mẫu mô từ bên trong tử cung để giải phẫu chứng bệnh thăm khám.</p>
<p>Siêu âm</p>
<p>áp dụng sóng âm thanh để trở thành hình ảnh của tử cung, buồng trứng và xương chậu</p>
<p>Chụp siêu âm</p>
<p>Một dinh dưỡng lỏng được tiêm qua một ống vào tử cung của bạn bằng âm đạo và cổ tử cung. Bác sĩ Sau đó lấy siêu âm để tìm kiếm các thắc mắc trong niêm mạc tử cung của bạn.</p>
<div id=”attachment_36356″><img alt=”” src=”https://hongngochospital.vn/wp-content/uploads/2013/09/noi-dung-kham-suc-khoe-ca-nhan-1.jpg&#8221; />
<p>Siêu âm là một trong những công nghệ sử dụng để nhận ra rong kinh</p>
</div>
<h2><span style=”color:#000000″>chữa trị rong kinh tại </span><a href=”https://phongkhamdakhoahungthinh.webflow.io/”><span style=”color:#000000″>phòng khám đa khoa HƯng Thịnh</span></a></h2>
<p>Các chọn chữa trị trong giai đoạn nặng nề tùy thuộc vào hai yếu tố: nhân tố cơ bản và kế hoạch sinh con.</p>
<p>Chế độ ăn</p>
<p>Cho dù chế độ ăn uống dưỡng chất có nguy cơ không giúp cho chấm dứt mức độ rong kinh nhưng mà có thể bổ sung dinh dưỡng giúp cho cơ thể chị em phụ nữ không bị giảm sút. Bạn có thể bổ sung các thực phẩm giàu dinh dưỡng sắt như các dạng hạt, rau xanh, trứng và thịt&hellip; để chống mất máu.</p>
<p>Bổ sung sắt cho cơ thể</p>
<p>Để chữa bệnh thiếu máu hiện có hoặc ngăn ngừa, nữ giới cần thiết phải bổ sung sắt hoặc các chất giúp thúc đẩy cân bằng nội bài tiết tố và sức khỏe kinh nguyệt như phytoestrogen, estrogen.</p>
<p>thuốc</p>
<p>Nếu bị rong kinh nghiêm trọng và nhiều ngày, bác sĩ sẽ chỉ định bạn áp dụng thuốc để giảm mất máu như axit tranexamic để suy nhược đau, kháng sinh chống viêm không steroid (NSAID) như ibuprofen hoặc naproxen (cũng để suy giảm lưu lượng); hoặc để cân bằng nội tiết tố như thuốc phòng tránh thai, thuốc progesterone hoặc thiết bị tử cung (DCTC).</p>
<p>phẫu thuật</p>
<p>Nếu rong kinh do u xơ hoặc polyp có thể phải tiến hành thủ thuật như giãn và nạo (D&amp;C), thuyên tắc động mạch tử cung và loại bỏ nội mạc tử cung&hellip;</p>